Mgr. et Bc. Roman Burda
Ostrava - Výškovice
IČ: 65484916
tel: 774 265 035
masazeburda@gmail.com


Sportovní masáž, klasická masáž

Tyto masáže asi nejvíce odpovídají námi vžité představě o masážích. Vyznačují se ustáleným souborem masérských hmatů, kterým působíme na svaly a klouby člověka ležícího na masérském stole. Rozdíl mezi sportovní a klasickou masáží je především v pořadí používaných masérských technik a ve směru jejich provádění. Pro laika je to ovšem rozdíl téměř nepostřehnutelný. Tyto druhy masáží jsou vhodné na uvolnění svalů a částečně i kloubů. Bohužel jejich působení do větší hloubky je velmi problematické, může docházet k bolestivosti ve svalech již při probíháni masáže. Ne vždy je také masér schopen přesně působit na všechna potřebná místa. Také reflexní vliv tohoto druhu masáží na činnost vnitřních orgánů není až tak velký, jak by mnohdy bylo potřebné.

Nahoru

Dornova metoda

Během této terapie Dornovou metodou se vyhledávají nerovnováhy, fixace a bloky v kosterním systému klienta, způsobené svalovou nerovnováhou, úrazem, prožitými operacemi apod.. Lidově se dá říct, že jde o „rovnání kostry“. Působí se hlavně v oblasti pánve a páteře. Výsledkem je zlepšení tělesných funkcí a odeznění napětí a bolestí.

Nahoru

Práce se spouštěcími body (trigger points)

Cílem je vyhledat a „rozpustit“ napjaté částí svalů, které se jeví jako zatuhlé body nebo svalové vlákna. Tyto body vznikají při chronickém přetěžování, úrazu, zánětech a přes další svaly způsobují bolesti v různých dalších místech svalového systému, tzv. místech přenesené bolesti. Jejich vliv na naše zdraví a subjektivní vnímání pohody je větší, než si vůbec dokážeme představit. Například bolesti krční páteře, můžou spouštět trigger pointy, které můžou být diagnostikovány až v lýtkových svalech.

Nahoru

Funkční diagnostika

Jedná se o otestování a proměření možných zkrácených a oslabených svalů a vysvětlení jejich vlivu na pohybový aparát. Samozřejmostí je vysvětlení a nácvik vhodných forem a způsobů protahování a posilování těch svalů, u kterých byly zjištěná určitá omezení.

Nahoru

Shiatsu masáž

Jedná se o tradiční japonskou masáž, prováděnou na reflexních zónách nebo meridianech (energetických drahách) jednotlivých orgánů. Masáž se provádí na energetických drahách celého těla a slouží především k navození energetické rovnováhy v těle člověka. Výsledkem je nastartování samoléčivých sil našeho těla, jejichž důsledkem je odeznívání různých fyzických bolestí a psychických traumat. Masáž zaměřená na odstranění konkrétního problému se nemusí vždy provádět na celém energetickém systému člověka. Zde jde spíše o to, aby terapeut dokázal „vypíchnout“ nejdůležitější body, a došlo k co nejrychlejšímu odeznění bolesti, nebo jiného problému v konkrétním místě.

Nahoru

Su Jok

Su Jok (čti sudžok) je korejský systém akupresury a akupunktury na systému ruky a nohy, to znamená, že zásahy se provádí pouze na dlani a hřbetu ruky, případně chodidle a nártu nohy. Ošetření se provádí různými způsoby, např. tlaky na body, prohřívání bodů moxou (lisovaný pelyněk), nalepováním různých rostlinných semen nebo přikládáním magnetů, případně používáním akupunkturních jehel. Konkrétní způsob působení je závislý také na sytému přes který budeme na klienta působit. Je zde prostě možný výběr jak z několika způsobů působení, tak i možnost výběru úrovně působení, např. fyzická, energetická, emocionální apod. Velkou výhodou je nejen možnost volby různých způsobů působení, ale také jejich vzájemné kombinování a kumulace.

Nahoru

Bezkontaktní masáž

Jak již název napovídá, nedochází většinou během této masáže k fyzickému kontaktu mezi terapeutem a klientem. Terapeut se snaží působit na energetické biopole klienta tak, aby došlo k obnovení bioenergetické rovnováhy a nastartování samoléčivých sil. Jedná se jakýsi přechod mezi klasickou masáži a bioenergetickým působením. Používají se zde masérské hmaty, podobně jako u klasické masáže, ale bez fyzického kontaktu. Tyto techniky jsou velmi vhodné na odstranění problémů a disharmonie vnitřních orgánů, urychlení hojení ran, odstranění migrén (pokud zde nehraje roli nějaký fyziologický problém) apod.

Nahoru

Energetické působení a REIKI

V tomto případě se jedná o bioenergetické působení terapeuta na biooenergetický systém klienta. Techniky jsou zaměřeny především na celkovou harmonizaci bioenergetického pole klienta a jeho posílení. Techniky jsou velmi vhodné na celkové posílení a harmonizaci organismu především při akutním nebo chronickém celkovém vyčerpání, dlouhodobé nemoci apod. Tyto způsoby harmonizace lze bez větších problémů provádět i na distanční vzdálenosti, kdy nejsou terapeut a klient v přímém kontaktu.

Nahoru

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Psychoterapeutická regresní metoda založena na práci s volnými asociacemi klienta. Nejde o metodu sugesce nebo hypnózy. V podstatě jde o řízený rozhovor, kdy si klient podle pokynů terapeuta postupně vybavuje konkrétní traumatické zážitky a pomoci jejich opětného osobního prožitku a racionalizace dochází k odeznění jejich tlaku na nevědomí klienta. Tím může dojít ke zmírnění nebo odstranění mnohých zdravotních problémů na úrovni psychické, ale i psychosomatické.

Nahoru

Supervizní pohovor

Snahou je pomocí vzájemného, řízeného rozhovoru a kladení vhodných otázek pomoci klientovi objevit skryté motivy jeho jednání a myšlení. Supervizor je v tomto vztahu pouze průvodcem, který klientovi pomáhá vnímat a reflektovat jeho vlastní pocity a umožní mu tím, aby na povrch vypluly skutečné motivy jeho reakcí a chování.

Nahoru

Mentorské pozorování a pohovor

Jedná se o vhodnou pomoc při hledání vlastní cesty osobního rozvoje. Klient je veden k tomu, aby si nejen uvědomil svá "slabá místa"a jejich příčiny jako pří supervizi, ale zároveň je motivován a veden, aby si stanovil vlastní plán, jakým způsobem je zaplnit a posílit. Mentor je v tomto případě jenom průvodce, nastavuje klientovi „zrcadlo“ a působí popisnou zpětnou vazbou.

Nahoru

Vyhledávání geopatogenních a psychogenních zón

V každém případě se jedná o vyhledávání různých, především patogenních, energií, které svým působením mohou snižovat komfort našeho života. Tvrdí se, že mnohdy mohou mít až zhoubný vliv na naše zdraví, které oslabují svým dlouhodobým působením.


Geopatogenní zóny

Mohou být charakterizovány různými geologickými zlomy, podzemními chodbami, elektrickým vedením nebo spotřebiči, spodní vodou a prameny, případně jinými anomáliemi, které narušují harmonický tok energií v daném místě.


Psychogenní zóny

Jsou pozůstatkem negativního duševního nebo mentálního působení člověka. Vyznačují se kvalitativní změnou energií v daném místě. Tyto energie mohou v místě kde došlo k jejich vyzařování a zachycení působit i mnoho let a narušovat například mezilidské vztahy, nebo náladu osob které se zde zdržují. K takovémuto negativnímu vyzařování může dojít během různých traumatických zážitků, těžkých nemocí, úmrti, násilí apod.

Nahoru

Osobní kondiční trenér

Tvorba tréninkových plánů na základě osobních předpokladů a požadavků klienta, a osobní vedení a motivace během tréninku.

Nahoru